Việt Nam thì nơi nào cũng cần bằng nhưng mà cầm bằng xong thì lại chả biết vứt đi đâu :)) Có ông anh thủ khoa FTU ở cty bảo hôm trc tao vừa tìm thấy cái bằng gốc trên nóc bể nước nhà tao đấy mày ạ :))

Việt Nam thì nơi nào cũng cần bằng nhưng mà cầm bằng xong thì lại chả biết vứt đi đâu :)) Có ông anh thủ khoa FTU ở cty bảo hôm trc tao vừa tìm thấy cái bằng gốc trên nóc bể nước nhà tao đấy mày ạ :))

59 notes

blog comments powered by Disqus