“Nhặt chi con ốc vàngSóng xô vào tận bãiNhững điều gì dễ dãiChẳng bao giờ bền lâu”Le Belhamy Beach-Kiếm tìm tiếp thôi :)

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Chẳng bao giờ bền lâu

Le Belhamy Beach-Kiếm tìm tiếp thôi :)

11 notes

blog comments powered by Disqus