I’ve got you!

Đoạn kết phim Iron Man 3 cho ta thấy, những người đàn ông dù cháy bỏng căm thù, hừng hực ý chí chiến đấu hay độc ác xấu xa bệnh hoạn đến đâu…
… cũng phải tắt điện khi đối với cơn giận của phụ nữ :|

23 notes: