I’ve got you!
Đoạn kết phim Iron Man 3 cho ta thấy, những người đàn ông dù cháy bỏng căm thù, hừng hực ý chí chiến đấu hay độc ác xấu xa bệnh hoạn đến đâu… … cũng phải tắt điện khi đối với cơn giận của phụ nữ :|

I’ve got you!

Đoạn kết phim Iron Man 3 cho ta thấy, những người đàn ông dù cháy bỏng căm thù, hừng hực ý chí chiến đấu hay độc ác xấu xa bệnh hoạn đến đâu…
… cũng phải tắt điện khi đối với cơn giận của phụ nữ :|

23 notes

blog comments powered by Disqus