Mai lại họp KPI doanh thu quý I với các sếp rồi. Chỉ muốn….chán vãi cả…

Mai lại họp KPI doanh thu quý I với các sếp rồi. Chỉ muốn….chán vãi cả…

14 notes

blog comments powered by Disqus