Hello world :DChúng tôi là tumblers VietNam và chúng tôi vừa đi Offline Meeting về =))). Nội dung buổi off được túm váy lại như sau: Hơn 20 con người được gói gọn trong 1 căn phòng nhỏ “nóng-lạnh thất thường”. Và chơi một trò chơi với tiêu chí ” Bạn là một chiến sĩ thà chết chứ không chịu hi sinh , nhưng bạn đã hi sinh do một lần chậm hiểu ” mang tên “Con Ếch" và một đống câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhạy cảm và "Ấy"Và đủ để tăng 2 bia-rượu không thiếu :))…và "tự sướng" các kiểu ;))-Hix, hết ngày cuối tuần rồi :(( mai lại phải đi làm. Sắp xếp off tiếp vào ngày không xa thôi :))

Hello world :D
Chúng tôi là tumblers VietNam và chúng tôi vừa đi Offline Meeting về =))). Nội dung buổi off được túm váy lại như sau: Hơn 20 con người được gói gọn trong 1 căn phòng nhỏ “nóng-lạnh thất thường”. Và chơi một trò chơi với tiêu chí ” Bạn là một chiến sĩ thà chết chứ không chịu hi sinh , nhưng bạn đã hi sinh do một lần chậm hiểu ” mang tên “Con Ếch" và một đống câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhạy cảm và "Ấy"
Và đủ để tăng 2 bia-rượu không thiếu :))…và "tự sướng" các kiểu ;))

-Hix, hết ngày cuối tuần rồi :(( mai lại phải đi làm. Sắp xếp off tiếp vào ngày không xa thôi :))

35 notes

blog comments powered by Disqus