Này cậu biết không, cảm giác thích ai đấy thích đi với ai đấy không bao giờ giải thích được…

Nó rất đặc biệt, những thứ cảm xúc ấy không thể thấy được khi mình đi với người khác. Nếu tớ giải thích được vì sao tớ thích đi với cậu, tìm được rõ ràng cái lý do đó thì tớ có thể đi với bất cứ ai có đặc điểm ấy chứ không chỉ riêng mình cậu.
Tớ nhiều bạn nhưng vẫn hay đi một mình, không phải nhiều bạn là có thể dễ dàng đi chơi cùng..😂